چارت سازمانی اصفهان برندینگ

 

مدیرعامل

داود نصیری

مدیریت و مشاور بازاریابی و برندینگ


 

مدیر گرافیگ

سید منصور معنوی

طراح و گرافیست و ایده پرداز


مدیر بازرگانی

رویا عرفان

سرپرست دپارتمان بازرگانی


مدیر مالی

حسین داوری

سرپرست دپارتمان مالی


مدیر فنی

امیرحسین اسماعیلی

سرپرست دپارتمان فنی


ارتباط در واتساپ whatsapp