چارت سازمانی اصفهان برندینگ

سرپرست دپارتمان برندینگ

مهرداد یادگار

طراح و گرافیست و ایده پرداز


گرافیست

نوید باتوانی

سرپرست دپارتمان بازرگانی


سرپرست دپارتمان مدیا

محمد زینعلی

سرپرست دپارتمان مالی


مدیر فنی

محمدهادی قدسیه

سرپرست دپارتمان فنی


ارتباط در واتساپ whatsapp